ceska distribucni2

                                                                     zelená linka 800 888 558

Slovo ředitele

Vážení obchodní partneři,

obchodně - distribuční společnost Česká distribuční k.s., která na trhu do roku 2006 působila pod názvem RIOX, se již 25. rokem specializuje na adresnou a neadresnou distribuci reklamních tiskovin různých formátů od novin, časopisů, letáků až po reklamní vzorky. V dnešní době se řadíme mezi největší společnosti poskytující adresnou a neadresnou distribuci. V roce 2012 nastala změna v akcionářské struktuře České distribuční.

Od 1. ledna 2013 vstoupila společnost Česká distribuční na plně liberalizovaný poštovní trh v doručování adresných listovních zásilek, čímž rozšířila svoji dosavadní celorepublikovou působnost v doručování neadresných zásilek. S novými "pošťáky" České distribuční se lidé setkávají 7 dní v týdnu, kdy také probíhá distribuce letáků.

Centrála společnosti se nachází v Ostravě, obchodní zastoupení sídlí v Praze. Na realizaci zakázek se podílí 150 kvalifikovaných pracovníků, z toho zhruba 100 regionálních vedoucích, kteří mají na starosti více než 6000 doručovatelů. Kvalitu každého provedeného roznosu ověřují naši manažeři distribuční sítě, oblastní vedoucí, regionální vedoucí a zaměstnanci centrály. Na celém území České republiky máme vlastní distribuční siť.

 

Jsme zde pro vás, abychom vám pomohli naplánovat co nejúčinnější kampaň, která osloví maximální počet vašich potencionálních zákazníků. Doručíme vaši reklamu tam, kde se rozhoduje o nákupech - do domácností vašich zákazníků.
Děkuji všem obchodním partnerům za dosavadní spolupráci a věřím, že nadále i za pomoci vašich podnětů budeme naše služby pro vás zlepšovat.


Petr Sikora

ředitel společnosti
Česká distribuční k.s