ceska distribucni2

                                                                     zelená linka 800 888 558

Comfor

Prodejny, které provádí pravidelný roznos (alespoň dvakrát za 3 měsíce) dosahují v průměru dvojnásobného obratu oproti prodejnám, v jejichž spádové oblasti roznos neprobíhá nebo probíhá s nižší četností.
David Plešinger
manažer prodejní sítě