ceska distribucni2

                                                                     zelená linka 800 888 558

Adresné doručování

Společnost Česká distribuční se mimo jiné zabývá také doručováním osobních i reklamních zásilek (direct mail, katalogy,knihy,atd.) pro jednotlivé adresáty. Kompletně se postaráme o Vaše directmarketingové kampaně.

2
Adresné doručování (doručování zásilek)
Provádíme doručování těchto druhů zásilek:

4a

Osobní psaní – jedná se o sdělení vyhrazené pouze pro jednoho konkrétního adresáta (zákazníka), jehož údaje jsou ve sdělení obsaženy.
Reklamní psaní – jedná se o adresný direct mail, katalogy, noviny,časopisy, pozvánky na firemní či jiné akce, knihy, brožury, prospekty nebo tiskoviny výhradně reklamního (direct mail) charakteru.

Poskytované poštovní služby - jde se o službu, kterou je možné přepravit zásilky malé hodnoty s obsahem reklamy - adresný direct mail, katalogy, brožury, noviny, časopisy, pozvánky na firemní či jiné akce, prospekty nebo tiskoviny výhradně reklamního charakteru. Příjem ani doručení provozovatel nestvrzuje a za obsah zásilky nenese žádnou odpovědnost.

 

 

Co vše Vám Česká distribuční může nabídnout v oblasti adresného doručování zásilek?


Regionální zastoupení pro doručování zásliek:

• 12 plnohodnotně vybavených distribučních míst, na čtyřech z nich přijímáme adresné zásilky – Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové.
• 5 lettershopů (Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové, Kolín).

 

Doručování zásilek:
• doručovací síť: k dipozici máme 3577 doručovatelů.
• doručování zásilek zajišťujeme na 90 % území České republiky.
• doručování zajišťujeme na základě daných pravidel pro provádění adresného doručovánísedm dní v týdnu v době od 08:00 do 20:00 hodin.

Validace adres:
• validnost adresy je základním předpokladem správného adresného doručení.
• na základě provedení validace adres vymažeme chybné adresy a vy tak ušetříte na tisku, doručování i poštovném.
• výsledek validace je možno jedním kliknutím naimportovat do interního programu CEDI pro další zpracování adresné zakázky.
• Validace je porovnání adresných bodů s adresnými body evidovanými na statistickém úřadu.

Doprava:
• dopravu zajišťujeme společně s neadresnou distribucí.
• optimalizace a plánování dopravy probíhá v našem interním programu CEDI

Výsledná zpráva doručování zásilek:
• ve výsledné zprávě nalenete informace o průběhu doručování.
• seznam zásilek s odůvodněním jejich nedoručení v elektronické podobě formou databáze.

Co je direct mail?

Direct mail je jakoukoli propagační záležitostí zaslanou pomocí pošty nebo distribuční sítě přímo osobě, které chce prodejce produkt nabídnout. Formy direct mailu: dopis, pohlednice, katalog, ceník, objednávkový list, sdružený direct mail. Direct mail je součástí direct marketingu (přímého marketingu). U něj je nutné respektovat zákon o regulaci reklamy a zákon o ochraně osobních údajů.

Ceník:
Osobní psaní
Reklamní psaní

 

Poštovní podmínky:
Osobní psaní
Reklamní psaní

 

Poptávkový formulář adresného dodávání:
 

Objednatel, který je spotřebitelem (tedy je fyzickou osobou, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), má právo na mimosoudní řešení sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou podle zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění. Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu musí být podán do jednoho roku ode dne, kdy objednatel, který je spotřebitelem, uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u distributora poprvé. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je Český telekomunikační úřad. Internetové stránky tohoto subjektu jsou www.ctu.cz.